01015 м. Київ, вул. Січневого повстання, 25, корп. 64; тел.: (044) 201 73 35, 538 13 27, E-mail: spbupc@mail.ru

Код ЄДРПОУ: 24928190

 

 

№ 166-01/05

18 Січня 2005 р.

вернуться на главную страницу

 

ЗАЯВА

Рік 2005 приніс для багатьох людей в Україні нові сподівання й, водночас, гіркоту розчарувань. Особливо це стосується сфери релігійного життя. Вкотре віруючі люди стали заручниками політичної кон'юнктури заангажованого духовенства, зокрема, частини представників ієрархії. Це стосується, переважно, усіх релігійних організацій, адже у тій чи іншій мірі виборчий процес став визначальним у справі розподілу впливу духовних інституцій на суспільство. Намагання духовенства заручитися підтримкою вітчизняного політикуму в обмін на участь релігійних діячів у процесі перетворення своєї пастви на справний і дисциплінований електорат, як і передбачалося, стало фатальним.

Акції громадянського протесту на Майдані Незалежності були, до певної міри, лакмусовим папірцем, способом визначення не лише наявності народного імунітету до реакційного кучмівського режиму, але й доброю нагодою виявити усі ті негаразди у релігійному житті нашого народу, які були заховані під покровом буденності штатних, добре спланованих ситуацій. Помаранчева трибуна Майдану Незалежності була подіумом не лише для політиків й артистів, але й, як то не прикро визнавати, для певних релігійних діячів. Політична агітація із активним залученням духовенства мала місце на всій території України, зокрема, й на Львівщині, де напередодні голосування священики УГКЦ обходили голів дільничних комісій, пропонуючи тим складати присягу на Біблії, на деякі дільниці рівно о восьмій ранку приходив священик і здійснював молитвослов'я. Такі й подібні факти викликають особливе занепокоєння, адже виборці до дільниць приходять різні, і не обов'язково однієї конфесії. Натомість, секуляризація, омертвіння духовного життя призводить до появи нових критеріїв ідентифікації релігійних організацій - не за принципом їхньої канонічності, а саме згідно політичної позиції їхніх керівників, ієрархії.

Знаковим є й те, що, нарешті, вітчизняний політикум усвідомив важливість релігійного фактора у суспільно-політичному житті країни. Отож, політичні гравці розіграли, крім усіх інших, і "релігійну" карту. Слід відзначити, що модель Захід-Схід, певною мірою, спрацювала й у міжконфесійній царині. Так, підтримкою вірних Української Православної Церкви Московського Патріархату заручилися, переважно, "синьо-білі", натомість, релігійні структури, що зазвичай іменуються "розкольницькими угрупованнями" підтримували "помаранчеву революцію". Чи так воно було насправді? Чи, можливо, знову мають місце певні містифікації?

Отож, якщо озирнутися в не далеке минуле, відразу стає помітним, що образ "синьо-білого" Московського Патріархату є досить примарним. Хоча, із не до кінця зрозумілих причин, саме в такий образ хтось ретельно намагався втиснути УПЦ МП. Слід зазначити - не безуспішно.

Що ж відбувається на старті виборчих перегонів в Українській Православній Церкві Московського Патріархату? Лідер партії регіонів Віктор Янукович виявляє особливе піклування про відродження занедбаних святинь, подорожує із Предстоятелем Церкви до Єрусалиму й Афону, отримує благословення у єрусалимського патріарха брати участь у президентських виборах. Згодом Віктор Федорович звертається до Блаженнішого Митрополита Володимира із проханням здійснити молебень, а також благословити його для участі у виборах. Водночас, інший впливовий кандидат - Віктор Ющенко, також отримує аудієнцію з Предстоятелем, де просить у нього наприкінці зустрічі благословення. Відразу після цього прес-служба Віктора Ющенка поширює інформацію про те, що він також отримав благословення Предстоятеля брати участь у виборчих перегонах. Однак, прес-служба Української Православної Церкви спростовує цю інформацію. Блаженніший Митрополит Володимир в інтерв'ю також заявляє, що благословляв брати участь у виборах лише Януковича Віктора Федоровича, Прем'єр-Міністра України, кандидата на пост Президента України.

Однак, тепер, коли ситуація докорінно змінилася, і сам, так званий, провладний кандидат Віктор Янукович зрікається ганебних кучмівських інтриг і фальсифікацій, піддає жорсткій критиці існуючий режим, під тиском лишаючи пост Прем'єр-Міністра України, надзвичайно, до непристойності швидко, змінюється й офіційна позиція Митрополії. Саме тепер, коли команда Віктора Януковича оскаржує у Верховному Суді постанову Центрвиборчкому про результати виборів президента України, згідно яких переможцем визнано Віктора Ющенка, ще до інавгурації новообраного Президента, навіть коли ще терміни інавгурації не визначено, Митрополія поспішає устами керуючого справами Київської Митрополії архієпископа Митрофана (Юрчука) якомога далі дистанціюватися від переможеного, заявляючи, що перевага тому чи іншому кандидату на пост Президента під час виборів не надавалася. Відразу ж після цієї заяви лунають привітання від імені Блаженнішого Митрополита Володимира на адресу новообраного (ще до закінчення процедури оскарження постанови ЦВК про результати виборів) Президента України - Віктора Ющенка. Однак, на відміну від попередніх спростувань, коли сам Предстоятель оголошує про свою позицію, цього разу заяви роблять від його імені.

Де ж тоді Предстоятель? Чи, справді, Блаженніший Митрополит Володимир може бути настільки непослідовним, щоб через кілька тижнів суперечити тому, що було зроблено попередньо, до того ж, із неприродним для Митрополита поспіхом? Чи може, це не заяви Митрополита, а його оточення, яке вже давно відоме своєю продажністю, невірством і безпринципністю, а також численними фактами зловживання ім'ям й авторитетом Предстоятеля для забезпечення своїх корисливих інтересів? Це було б цілком ймовірно. Адже вже той факт, що шевальє парамасонського Ордену Святого Станіслава Віталій Косовський керує Митрополією, всупереч благословенню Священноначалля і здорового глузду, забороняючи священикам здійснювати хресні ходи, є вельми знаковим.

Отож, цілком природно постає питання - хто зараз керує Митрополією, хто ховається за ім'ям й авторитетом Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Володимира, а також хто саме вже тепер плазує перед ще некоронованим Віктором Ющенком, намагаючись спасти свій бізнес і становище сірих кардиналів-павуків Української Православної Церкви?

Прес-служба

Союзу Православних Братств

Української Православної Церкви

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Год 2005 принес для многих людей в Украине новые ожидания и, вместе с тем, горечь разочарований. В особенности это касается сферы религиозной жизни. В который раз верующие люди стали заложниками политической конъюнктуры заангажированного духовенства, в частности, части представителей иерархии. Это касается, преимущественно, всех религиозных организаций, ведь в той или иной мере избирательный процесс стал определяющим в деле распределения влияния духовных учреждений на общество. Старание духовенства заручиться поддержкой отечественного политикума в обмен на участие религиозных деятелей в процессе преобразования своей паствы на исправный и дисциплинированный электорат, как и предполагалось, стало фатальным.

Акции гражданского протеста на Площади Независимости были, в определенной мере, лакмусом, способом определения не только наличия народного иммунитета к реакционному кучмовскому режиму, но и благоприятным случаем обнаружить все те нелады в религиозной жизни нашего народа, которые были запрятаны под покровом будничности штатных, хорошо спланированных ситуаций. Оранжевая трибуна Площади Независимости была подиумом не только для политиков и артистов, но и, как это не досадно признавать, для определенных религиозных деятелей. Политическая агитация с активным привлечением духовенства имела место на всей территории Украины, в частности, и на Львовщине, где накануне голосования священники УГКЦ обходили председателей участковых комиссий, предлагая тем присягать на Библии, на некоторые участки ровно в восемь утра приходил священник и осуществлял молитвословия. Такие и подобные факты вызывают особое беспокойство, ведь избиратели к участкам приходят разные, и не обязательно одной конфессии. Вместе с тем, секуляризация, омертвение духовной жизни приводит к появлению новых критериев идентификации религиозных организаций - не по принципу их каноничности, а именно согласно политической позиции их руководителей, иерархии.

Знаковым есть и то, что, в конце концов, отечественный политикум осознал важность религиозного фактора в общественно-политической жизни страны. Таким образом, политические игроки разыграли, кроме всех других, и "религиозную" карту. Следует отметить, что модель Запад-Восток, определенной мерой, сработала и в межконфессиональной области. Так, поддержкой верных Украинской Православной Церкви Московского Патриархата заручились, преимущественно, "сине-белые", вместе с тем, религиозные структуры, которые обычно именуются "раскольническими группировками" поддерживали "оранжевую революцию". Так ли оно было на самом деле? Или, возможно, снова имеют место определенные мистификации?

Так вот, если осмотреться в не далекое прошлое, сразу стает заметным, что образ "сине-белого" Московского Патриархата является довольно призрачным. Хотя, по не до конца понятным причинам, именно в такой образ кто-то тщательно старался втиснуть УПЦ МП. Следует отметить - не безуспешно.

Что же происходит на старте избирательных гонок в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата? Лидер партии регионов Виктор Янукович проявляет особую заботу о возрождении заброшенных святынь, путешествует с Предстоятелем Церкви в Иерусалим и Афон, получает благословение в иерусалимского патриарха принимать участие в президентских выборах. Вскоре Виктор Федорович обращается к Блаженнейшему Митрополиту Владимиру с просьбой осуществить молебен, а также благословить его для участия в выборах. Вместе с тем, другой влиятельный кандидат - Виктор Ющенко, также получает аудиенцию с Предстоятелем, где просит у него в конце встречи благословения. Сразу после этого пресс-служба Виктора Ющенко распространяет информацию о том, что он также получил благословение Предстоятеля принимать участие в избирательной кампании. Однако, пресс-служба Украинской Православной Церкви опровергает эту информацию. Блаженнеший Митрополит Владимир в интервью также заявляет, что благословлял участвовать в выборах только лишь Януковича Виктора Федоровича, Премьер-Министра Украины, кандидата на пост Президента Украины.

Однако, теперь, когда ситуация коренным образом изменилась, и сам, так называемый, провластный кандидат Виктор Янукович отрекается от позорных кучмовских интриг и фальсификаций, поддает жесткой критике существующий режим, под давлением оставляя пост Премьер-Министра Украины, чрезвычайно, до неприличия быстро, изменяется и официальная позиция Митрополии. Именно теперь, когда команда Виктора Януковича обжалует в Верховном Суде постановление Центризбиркома о результатах выборов президента Украины, согласно которым победителем признан Виктора Ющенко, еще до инаугурации новоизбранного Президента, даже когда еще срок инаугурации не определен, Митрополия спешит устами управляющего делами Киевской Митрополии архиепископа Митрофана (Юрчука) как можно дальше дистанцироваться от побежденного, заявляя, что преимущество тому или другому кандидату на пост Президента во время выборов не предоставлялось. Сразу же после этого заявления раздаются приветствия от лица Блаженнейшего Митрополита Владимира в адрес новоизбранного (еще до окончания процедуры обжалования постановления ЦВК о результатах выборов) Президента Украины - Виктора Ющенко. Однако, в отличие от предшествующих опровержений, когда сам Предстоятель объявляет о своей позиции, на этот раз заявление делают от его имени.

Где же тогда Предстоятель? В самом ли деле, Блаженнейший Митрополит Владимир может быть настолько непоследовательным, чтобы несколько недель спустя противоречить тому, что было сделано предварительно, вдобавок, с неестественной для Митрополита спешкой? Может, это не заявление Митрополита, а его окружения, которое уже давно известно своей продажностью, неверием и беспринципностью, а также многочисленными фактами злоупотребления именем и авторитетом Предстоятеля для обеспечения своих корыстных интересов? Это было бы вполне вероятно. Ведь уже тот факт, что шевалье парамасонского Ордена Святого Станислава Виталий Косовский руководит Митрополией, вопреки благословению Священноначалия и здравого смысла, запрещая священникам осуществлять крестные хода, есть весьма знаковым.

Итак, вполне естественно стоит вопрос - кто сейчас руководит Митрополией, кто прячется за именем и авторитетом Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира, а также кто уже теперь ползает перед еще некоронованным Виктором Ющенко, стараясь спасти свой бизнес и положение серых кардиналов-пауков Украинской Православной Церкви?

Пресс-служба

Союза Православных Братств

Украинской Православной Церкви

вернуться на главную страницу

Hosted by uCoz